YB MH BBOS T

DV0785

NOT SPORTS SPECIFIC

This product is currently out of stock and unavailable.

Përmbajtja e produktit:

Pambuk 100%

Një bluzë për djem të rinj për kohën e shëtitjeve, ose për kohën pas ushtrimeve. Në pjesën e përparme e kanë të vulosur shenjën e adidas.