Dardania Sport është
distributor i autorizuar i brendeve
adidas dhe Reebok në Kosovë.

Aktualisht Dardania Sport operon me 6 pika të shitjes në gjithë territorin e Kosovës.

09:00 deri 21:00

11:30 deri 20:00

09:00 deri 21:00

11:30 deri 20:00

10:00 deri 22:00

10:00 deri 22:00

10:00 deri 22:00

10:00 deri 22:00

10:00 deri 22:00

10:00 deri 22:00

10:00 deri 22:00

10:00 deri 22:00