M CORE FAV T

EI6247

NOT SPORTS SPECIFIC

This product is currently out of stock and unavailable.

Përmbajtja e produktit:

Pambuk 100%

Kjo bluzë nga pambuku ka një dizajn të thjeshtë, e stampuar me shkronjat e adidas në mënyrë lineare në të gjitha anët. Visheni në përditshmëri kudo që shkoni.